DRAŽEN BOŠKOVIĆ

DIREKTOR
J.U. "Agencija za razvoj MSP-a" Grada Trebinja

Bilatateralni sastanci

  • Petak 12:00 - 15:00
1497961456msp.jpg
Opis

 „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća“ Grada Trebinja osnovana je 2005. godine. Osnivač „Agencije“  je Opština Trebinje. 

„Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća“ Grada Trebinja osnovana je s ciljem pružanja podrške građanima koji žele da pokrenu vlastiti biznis, te pružanja podrške postojećim firmama u daljem razvoju.

 

Osnovna područja djelatnosti:

  • Analiza položaja MSP i sudjelovanje u izradi strategija i politika razvoja/mjera ekonomske politike za podsticanje MSP;
  • Podrška u kreiranju jedinstvenog programa finansijske podrške razvoju MSP i koordiniranje aktivnosti na obezbjeđenju i korišćenju sredstava za finansiranje programa MSP;
  • Uspostavljanje informacionog sistema od značaja za MSP i održavanje baze podataka o MSP na teritoriji grada Trebinja;
  • Korištenje potencijala koje nude programi i fondovi stranih donatora za podršku preduzetništvu i uvođenje inovativnih rješenja u procesu razvoja MSP.
  • Pripremanje i realizacija programa edukacije preduzetnika i instruktora za obuku preduzetnika i menadžera u MSP;

 Vizija:

Vizija Agencije je da bude ključni akter u razvoju sektora malih i srednjih preduzeća u lokalnoj zajednici, putem direktnog učešća ili putem koordinacije u okviru snažne mreže svih ključnih aktera u sferi malih i srednjih preduzeća: lokalne vlasti, privredne komore, udruženja preduzetnika, Zavoda za tržište rada, fakulteta, finansijskih organizacija, donatora, nevladinih organizacija, lokalnih medija, servis provajdera, itd.

Misija:

Misija Agencije je da kreira uslove, mogućnosti i olakšice za potpuno i adekvatno uključivanje malih i srednjih preduzeća i drugih ugroženih društvenih slojeva u lokalnoj zajednici u formalne ekonomske tokove, što će, kroz integralni razvoj lokalnih resursa i mogućnosti i kroz koncentrisane napore lokalnih učesnika, unaprijediti održivi privredni razvoj zajednice. Podsticanje razvoja MSP i uspostavljanje servisa za podršku njihovom razvoju, doprinosi rastu društvenog bruto proizvoda i stvaranju novih radnih mjesta u lokalnoj zajednici.

 Ciljevi:

  • Uspostavljanje i stvaranje okruženja, koje će podsticajno djelovati na osnivanje novih i razvoj već postojećih MSP.
  • Podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, pružanjem pomoći, savjeta i informacija, obuka i konsalting usluga.
  • Razvoj kapaciteta za dugoročan i održiv razvoj sektora MSP.
Vrsta organizacije Ostalo
ZemljaBosna i Hercegovina
GradTREBINJE, STEPE STEPANOVIĆA BB Google map