Saša Zubović

Viši saradnik za plasmane
Garantni Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka

Bilateral Meetings

DescriptionFond se bavi izdavanjem garancija koje služe za obezbeđenje dijela obaveza po kreditu a kako bi se olakšao pristup finansijskim sredstvima preduzetnicima
Organization Type Company
CountryBosnia-Herzegovina
CityBanja Luka, Vidovdanska 2 Google map